15.12. 2018
Ukončení projektu Práce hasičů nemá hranice

Dne 15. prosince 2018 proběhlo na hasičské zbrojnici ve Hřensku slavnostní ukončení projektu Práce hasičů nemá hranice v rámci Programu spolupráce Česká republika a Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Během třech let trvání tohoto projektu bylo pořízeno nové hasičské vozidlo Buchanka, speciální lezecká výbava včetně vysílaček a vybavení pro hasičskou mládež včetně hasičského oblečení pro požární sport.

Akci zahájil starosta hasičů Stanislav Křížek, který po přivítání hostů předal slovo starostovi obce JUDr. Zdenkovi Pánkovi. Ten svými slovy poukázal na důležitost hasičů, jak při zásazích v těžko přístupném terénu Českého a Saského Švýcarska, tak při práci s mládeží.

Dále předal slovo paní Magdě Malé, nynější manažerce projektu. Z jejich slov zaznělo, že tento projekt byl kladně hodnocen na Krajském úřadě Ústeckého kraje, jako jeden z nejlépe zpracovaných a realizovaných.

Paní Magda Malá předala pak slovo koordinátorce celého projektu paní Jaroslavě Antonové. Paní Antonová vysvětlila náročnost této tříleté spolupráce a také vyzdvihla mnohaletou spolupráci mezi českými a německými hasiči a mládeží, bez kterých by jak současný projekt Práce hasičů nemá hranice, tak projekty předešlé nemohly být úspěšně realizovány.

Ke slovu se dostali i němečtí kolegové s Ottendorfu. Slovy velitele hřenských hasičů Miroslava Křížka, že konec projektu neznamená konec spolupráce mezi česko-německou stranou hasičů ba naopak, za ta léta, co spolu úzce obě strany spolupracují, je to další „třešnička na dortu“ a i bez těchto dotací společně potáhneme za jeden provaz. Celou akci překládala paní Martina Böhme, opět bezchybně jako tomu je pokaždé. Po pronesení hřejivých slov byly promítnuty prezentace k projektu Práce hasičů nemá hranice. O občerstvení se skvěle postarali vedoucí mládeže.

Všem, kteří se na celém projektu podíleli i na slavnostním ukončení patří velký dík.