05.03. 2016
Přeshraniční pochod po zásazích, kde v minulosti zasahovali hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Hřensko letos pořádal první březnovou sobotu tradiční pochod Okolím jarního Hřenska. Trasa téměř osmnáctikilometrového tradičního pochodu se každý rok mění tak, aby pravidelní návštěvníci akce poznali vždy jinou krásnou část naší krajiny. Letos trasa vedla přes Rysí stezku na Mezní Louce, která byla loni na jaře oficiálně otevřena.

I když počasí na začátku jara bývá nestálé, podařila se „objednávka“ a první březnová sobota byla krásným slunečním dnem, přestože pršelo v pátek a pak opět v neděli. I to byl jistě jeden z aspektů proč letošní ročník zaznamenal rekordní účast návštěvníků. Na hasičárně si převzalo startovní průkazy s popisem a mapkou trasy rovných 288 účastníků.

Během celé akce se o turisty staral pětadvacetičlenný personál hřenských hasičů rozdělen do několika pozic a kontrol. Start, dvě průběžné kontroly, jedna tzv. tajná kontrola, dvě průchozí pozice a cíl. Na tajné kontrole bylo pro účastníky akce občerstvení s posezením. Pro pochodníky byly připraveny buřty na oheň, teplé i studené nápoje a 120 litrů gulášové polévky s chlebem, která se vydala z polní kuchyně „do dna“.

Letošní 38. ročník pochodu byl zaměřený v rámci Progamu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020  na místa hasičských zásahů, kdy veřejnost byla seznámena s místy, kde v minulosti hasiči zasahovali a to převážně v obou národních parcích.

Na závěr nutno říci, že tento pochod se svojí dlouholetou tradicí je největší turistickou akcí pořádanou každoročně v Obci Hřensko a kdy společná práce s veřejností přispěje k lepší součinnosti obyvatelstva/turistů s nasazenými záchranáři, českými i německými.