25.01. 2016
Koordinační schůzka

Dne 25.ledna 2016 se na počest zahájení projektu uskutečnila první koordinační schůzka na hasičské zbrojnici v Ottendorfu za účasti obou zástupců projektu. Obec Hřensko reprezentovali zastupitelka p. Alena Pačáková (pan starosta byl omluven z důvodu čerpání dovolené v zahraničí), vedoucí obecního úřadu Jaroslava Antonová, Stanislav Křížek, starosta SDH Hřensko a Miroslav Křížek, velitel JSDH Hřensko.

Obsahem schůzky bylo domluvit si termíny společných akcí na rok 2016, ať už odborných (taktické cvičení a semináře), tak i volnočasových pro děti (požární soutěže) i dospělé (pochod). Byla vybraná společná loga, která se budou používat při publicitě projektu (znak obce Hřensko, logo FV Ottendorf, a společné logo podtrhující název projektu a povinná loga EU a Interregu VA). Celým jednáním se nesla přátelská pracovní atmosféra s chutí společně pracovat na projektu.

Během 1. milníku se konaly ještě další koordinační schůzky potřebné k zajištění chodu projektu, ať už konaly ve Hřensku nebo za hranicemi u projektového partnera.