12.06. 2016
Společný požární výcvik dětí, dětský hasičský polygon

V neděli 12, června se konal v okolí hasičské zbrojnice Dětský záchranářský polygon, který byl součástí přeshraniční spolupráce Sboru dobrovolných hasičů Hřensko a hasičů Feuerwehrverein Ottendorf e.V. v rámci projektu Práce hasičů nemá hranice.

Před zahájením polygonu dostala hasičata od obce novou motorovou stříkačku, helmičky a oblečení, které využijí při soutěžích, kterých se zúčastní. Pak začala příprava k ukázkám požárního útoku, který předvedla hasičata z více soutěžních kategorií. Hasičata vzala předvádění útoku velmi vážně, jako by to byl závod. Hlavně ti nejzkušenější, ale ani ti nejmenší se nenechali zahambit. Časy, které dosahovali by byly určitě dobré i při skutečném závodu. Poslední byl útok společný s německými hasičaty. Sice to zpočátku trochu zaskřípalo, ale závěr vyzněl dobře.Pak už zbývalo jen vysvětlení trasy a instrukce k průběhu polygonu a vše mohlo začít.

Začínalo se na tunelu, kde byla tma, tj. průlezem stísněným prostorem, který byl pro některé děti prvním nezvyklým úkolem a pokračovalo dále ke stříkání na terče, kde byly použité i nové ruční džberovky, které byly jako vše, co jim bylo věnováno, z dotace programu přeshraniční spolupráce „Práce hasičů nemá hranice“. Následovalo zdravotnické ošetření a pak dále na další překážky. Zdolávání žebříku do vyššího patra. Pak pokračovat dál bludištěm ke „skluzavce“. Pak následovalo slanění po laně a nakonec stříkání na nádobu velkou stříkačkou. Pak už zbylo jen doběhnout do cíle a poskytnout rozhovor moderátorům, kteří celé odpoledne komentovali průběh polygonu, a pro pobavení pouštěli i hudbu. Nakonec si ještě hasičata převzala diplom o absolvování polygonu a je vše hotovo.

Bylo to náročné, ale stálo to za to. Někteří rodiče absolvovali polygon s dětmi a na konci byl i pro ně připraven diplom. Celé odpoledne proběhlo za velmi příznivého počasí. Všichni, kdo si polygon vyzkoušeli, potvrdili, že práce hasičů je velmi náročná a i nebezpečná.