22.01. 2018
Koordinační schůzka v Ottendorfu

V pondělí 22. ledna 2018 se konala v Ottendorfu koordinační schůzka partnerů projektu Práce hasičů nemá hranice. Setkali se zástupci lead partnera Obce Hřensko Miroslav Křížek, Stanislav Křížek, Ladislav Friš a koordinátorka projektu Jaroslava Antonová se zástupci projektového partnera hasiči FFW Ottendorf. Na této společné schůzce byla zhodnocena spolupráce a aktivity roku 2017 včetně shlédnutí prezentací ze společných akcí, jak na německé, tak na české straně. Po vyhodnocení akcí oběma stranami byly projednány akce na třetí rok projektu, rok 2018 s jejich harmonogramem a konkrétními termíny, které byly odsouhlaseny oběma partnery. Zároveň koordinátorka projektu Jaroslava Antonová všem účastníkům objasnila některé z podmínek pro dokumentaci akcí v tomto projektu. Celou schůzku tlumočila Matina Böhme.