13.01. 2018
Předání vozidla UAZ 2206 „BUCHANKA“

V sobotu 13. ledna se konalo na náměstí u kostela ve Hřensku slavnostní předání nového speciálního hasičského vozidla UAZ 2206 pořízeného v rámci Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 z projektu Práce hasičů nemá hranice, jednotce SDH Hřensko k trvalému zařazení k výjezdové technice. Pořízení předcházelo mnoho hodin na přípravě vytipování vhodného auta určeného především pro zásahy v nepřístupném terénu národních parků, jak na české, tak na německé straně. Hasiči na svých koordinačních schůzkách vybírali i vhodné vybavení, aby UAZ „Buchanka“ byla plně vybavena, a to především pro transport zraněných osob. Oficiální předání moderovala vedoucí obecního úřadu a koordinátorka projektu Jaroslava Antonová, která v 15,00 hodin toto slavnostní předání zahájila.

Nejprve přivítala starostu obce JUDr. Zdeňka Pánka, zástupce AMC Radíkovice Jana Majurníka, dodavatele UAZu, Ing. Marcelu Holečkovou zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, který projekt podporoval od prvopočátku, tj. od podání žádosti, zástupce HZS Děčín majora Ing. Jiřího Hykla, zástupce Okresního sdružení dobrovolných hasičů Pavla Veselého, zástupce KOPISu Ústí nad Labem, zástupce JSDH Labská Stráň, ředitele HZS Litomeřice plk. Ing. Boleslava Langa, vedoucí lékařku oblastního střediska Ústí nad Labem ZZS MUDr. Evu Smržovou, ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko Ing. Pavla Bendu, lead partnera Jednotku SDH Hřensko, za projektového partnera Jednotku FFW Ottendorf, kolektiv mladých hasičat SDH Hřensko, Martinu Böhme, která celou akci tlumočila, dopisovatele hasičských novin a další přítomné.

Potom požádala starostu obce JUDr. Zdeňka Pánka o hřenskou hymnu, kterou pod jeho taktovkou zazpívala hasičata. Po jejím skončení starosta obce přednesl krátký projev, ve kterém vyzdvihl práci hasičů a nutnost jejich podpory ze strany obce. Vždyť hasiči obětují na záchranu osob a majetku své osobní volno a když je potřeba, neváhají a jsou připraveni vždy zasáhnout. Po něm vystupovali jednotliví hosté, včetně MUDr. Smržové ze ZZS, která starostovi JUDr. Zdeňku Pánkovi předala darem AED (defibrilátor) včetně zdravotnického záchranářského batohu. Potom si vzal slovo Jan Majurník, zástupce dodavatele Buchanky, který vyzdvihl potřebu dobře připraveného vozidla. Z Ruska byl dodán samotný UAZ do AMC Radíkovice, kde probíhala přestavba vozu na hasičský speciál dle požadavků JSDH Hřensko.

Potom za zvuku sirény přijelo předávané auto, které zastavilo uprostřed náměstí, aby si ho mohli všichni prohlédnout. Pan Majurník předal starostovi klíče od Buchanky a ten je předal veliteli jednotky Miroslavu Křížkovi a tím auto bylo jednotce předáno. Na závěr předali hasiči z Ottendorfu našim hasičům dar, model Ara, jejich dosavadního vozidla. Tím bylo slavnostní předání u konce. Zbývá jen popřát, aby Buchanka sloužila stejně, jako Aro.

Přívěsný vozík
K novému hasičskému autu byl pořízen rovněž v rámci projektu Práce hasičů nemá hranice přívěsný vozík pro dopravu další techniky potřebné při zásazích v terénu. Za pomoci Jana Bláhy zástupce firmy, jej dodala společnost Autovia s.r.o. Jeho fotografie je na titulní straně.

Slovo importéra
Vážení čtenáři, předně vám chci popřát všechno nejlepší do nového roku 2018. Naše společnost AMC plant, s.r.o., která importuje automobily UAZ do České republiky, dodala hasičský automobil UAZ 2206 vašemu sboru dobrovolných hasičů. Není to poprvé, co jsme mohli stát za zrodem hasičského speciálu. Mnoho let ve Hřensku sloužilo ARO 328, za kterým hrdě stojíme. Nyní přichází nová éra v oblasti technické i život zachraňující pomoci. Automobil UAZ 2206 vyniká jednoduchou, léty prověřenou konstrukcí. Auto je také přizpůsobeno pro provoz v náročném terénu. Nebylo jednoduché, vyhovět všem požadavkům pro stavbu speciálního automobilu. Samotná instalace všech komponentů zabrala přes dva měsíce. Nakonec se vše podařilo a 13.1.2018 jsme automobil oficiálně předali Vašemu panu starostovi. Věříme, že tak, jako původní ARO 328, bude i UAZ 2206 sloužit ku prospěchu všem. Samotné auto bude nasazováno nejen na ostré výjezdy, ale i na veřejně prospěšné akce. Sami budete mít jistě možnost si celý vůz prohlédnout a důkladně prozkoumat.

Na závěr chci za celý kolektiv pracovníků společnosti AMC poděkovat paní Jaroslavě Antonové. Paní Antonová s námi po celou dobu projektu intenzivně spolupracovala a díky ní se vše podařilo. Děkujeme. Nerad bych opomenul samotné hasiče, konkrétně požárníky z rodiny Krížkových za vše, co pro projekt udělali.
S přáním úspěšných dnů, Jan Majurník AMC plant, s.r.o.