12.11. 2016
Mezinárodní hasičské cvičení v Edmundově soutěsce

Edmundova soutěska ve Hřensku se stala dějištěm mezinárodního cvičení jednotky dobrovolných hasičů ze Hřenska a německých hasičů FFW Ottendorf. Akce se uskutečnila v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG VA projektu „Práce hasičů nemá hranice“.
Cílem cvičení a školení hasičů byla součinnost při záchraně osob přes vodní tok pomocí tyrolského traverzu.

Vše začalo tím, že dva turisté zabloudili v obci Mezná, sešli mimo turistickou stezku směrem ke kiosku v Edmundově soutěsce. V nepřístupném terénu si po pádu jeden z nich zlomil nohu. Oba turisté se nacházeli naproti kiosku v Edmundově soutěsce na pravém břehu řeky Kamenice.
Hasiči se posléze museli přebrodit řekou a poskytli neodkladnou před lékařskou pomoc. Poté vybudovali takzvaný Tyrolský traverz přes řeku. V nosítkách SKED transportovali prvního zraněného. Poté byl i druhý turista, v celotělním horolezeckém postroji převezen na levý břeh.

Zraněná žena zůstala v nosítkách a byla transportována k přístavišti lodí, kde byla naložena na loď a odvezena s druhým turistou a se zasahujícími hasiči k dolnímu přístavišti.
Zde byla přeložena do transportních košových nosítek (vany) ukotvené na motorovém koni FFW Ottendorf. Poté zraněná turistka byla odvezena asi dva kilometry do Hřenska k sanitě.


Teoretická část mezinárodního školení

Před cvičením v Edmundově soutěsce proběhla v hasičské zbrojnici ve Hřensku teoretická část „Neodkladná předlékařská pomoc a spolupráce s Leteckou záchrannou službou.“ Tu vedl s velkou profesionalitou její lektor Mgr. Martin Kubát.
Součástí teoretické části bylo i zdravotní školení první pomoci zraněnému při zásahu. Byl probrán způsob masáže srdce a umělého dýchání. To si mohli hasiči z obou jednotek vyzkoušet.

Zároveň si mohli vyzkoušet i přenosný defibrilátor, kterým jsou v současné době vybavovány vybrané jednotky SDH. Může pomoci při záchraně života, protože někdy trvá déle, než se ke zraněnému dostane lékařská pomoc.
Lektor Mgr. Martin Kubát odpovídal na mnohé dotazy týkající se použití defibrilátoru. O nácvik masáže projevili zájem i mladí němečtí kolegové.
Závěrem Mgr. Martin Kubát seznámil hasiče se signály pro komunikaci s vrtulníkem, aby záchrana byla co nejbezpečnější.