04. 03. 2017
39. ročník pochodu Okolím jarního Hřenska

V sobotu 4. 3. 2017 se konal již 39. ročník pochodu Okolím jarního Hřenska pořádaného v mezinárodním programu INTERREG VA na místa častých zásahů jednotek IZS. Od rána panovalo krásné slunné počasí, které slibovalo nádherný den. Dlouho před devátou hodinou se scházeli účastníci pochodu, aby se včas zaregistrovali. Každý po vyplnění přihlášky dostal orientační mapu s číslem, které sloužilo ke kontrole absolvování trasy. Přesně v 9.00 hodin starosta dobrovolných hasičů Stanislav Křížek všechny pochodníky přivítal, seznámil je s trasou pochodu, vlastním značením, kontrolami, udělil několik potřebných rad i kvůli bezpečnosti a popřál příjemný den a dobrou náladu při jarním pochodu. Potom se vypravili první účastníci na pochod.

Již první část byla nejnáročnější místo trasy a zároveň jediné místo, kde se šlo do kopce. Vystoupat nejdříve po kovových schodech na Labskou vyhlídku nad obecním úřadem. Pak po žluté dále směrem k Bušerandě a na Janov, kde byla první kontrola. Odtud se pokračovalo dále po zvláštním značení do chatové osady Nový svět ke koupališti. U něj si někteří chvíli posadili a odpočívali na slunci. Pokračovali potom na silnici a po ní dále do Arnoltic, kde prošli kolem zahrad, kde byly již rozkvetlé první jarní květy sněženek. Byl to nádherný pohled na to množství bílých květů kolem. Na návsi, nedaleko kostela je již očekávali hasiči z Labské Stráně, kteří potvrdili průchod touto druhou kontrolou. Navíc také pomohli našim hasičům se zabezpečením pochodu. Pak následovala poslední část trasy, která byla nejkrásnější – údolí Suché Kamenice.

Za nádherného sluněného počasí za rozcestníkem byly k vidění hluboké strže. Někomu při pohledu do nich mohl i běhat mráz po zádech. Na několika místech, kam nesvítilo slunce, byly vidět ještě zbytky ledopádů a poslední hromádky sněhu. Meandry Suché Kamenice letos po zimě mají i dost vody a tak chůze podél nich byla nádherná, ale zároveň i náročná. Na konci údolí za ústím Suché Kamenice čekala na nábřeží poslední, tajná kontrola. U ní bylo pro všechny připraveno občerstvení. Velmi chutnala Farmářská polévka připravená podle starého receptu. Po občerstvení zbývalo ještě dokonat poslední část ze sedmnáctikilometrové trasy, a to na hasičskou zbrojnici, kde každý účastník obdržel po předložení orientační mapky s potvrzenými průchody kontrolami pamětní list o absolvování pochodu.

Bylo mnoho nadšených účastníků, kteří zde byli poprvé a jejich slova „bylo to nádherné, příští rok půjdu znovu“ hovořila za vše. Někteří se zvěčnili i svým poděkováním do knihy pochodů.